I början av en tillväxtfas sätts det lilla företaget ofta på prov ekonomiskt. I denna artikel baserad på en intervju med Kamjar Hajabdolahi, investeringsansvarig på Serendipity får du reda på följande:

  • Vilka urvalskriterier Kamjars team tittar på inför en investering
  • Vilka framgångsfaktorer som skapar tillväxt
  • Vilka alternativ det finns till att ta in investerare

Ladda ner artikeln och läs om hur du kan skapa tillväxt genom att fylla i dina uppgifter.

I samband med att du lämnar dina personuppgifter till Collector kommer vi att spara och behandla dessa i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har finns under Dataskydd.