Dahlberg Slakteri - Så frigjorde slakteriet kapital för att finansiera tillväxten_I takt med att vi blir allt mer medvetna om våra kostval ökar intresset för svenskt kvalitetskött. Men att bedriva verksamhet inom slakteri, styckning och livdjursförmedling binder mycket kapital och begränsar möjligheterna att finansiera tillväxt.

Läs historien om hur Bo Rydlinger förvärvade anrika AJ Dahlberg Slakteri och hur han finansierade en modernisering för att möta den ökande efterfrågan på svenskt kött.

Ladda ner artikeln genom att fylla i formuläret.

I samband med att du lämnar dina personuppgifter till Collector kommer vi att spara och behandla dessa i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har finns under Dataskydd.