Det traditionella sättet att samla information är genom rapporter. Men rapporter ger bara en ögonblicksbild för en bestämd period och utifrån ett visst perspektiv.

En viktig byggsten för att lyckas är att få ut insikterna till de olika delarna av verksamheten, så att alla kan förstå och agera utifrån sina perspektiv. Se till att du får koll på vilka intäkter och kostnader du har i förhållande till t.ex. antal orders eller nya kunder, för att kunna optimera dina interna processer, samt hur mycket du kan satsa på ökad marknadsföring för att locka nya kunder.

Ladda ner artikeln via formuläret.


BILD - LP - Del 2 7 steg till att arbeta med kunddata.jpg

I samband med att du lämnar dina personuppgifter till Collector kommer vi att spara och behandla dessa i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har finns under Dataskydd.