Belåna eller sälja fakturor - Collector Bank

Långa betaltider och försenade betalningar kan lätt tära på ett företags ekonomi. För att hålla ett jämnt kassaflöde och minska timmarna för administration är factoring en smidig lösning factoring. alltså att belåna eller sälja sina fakturor. I den här artikeln berättar vi om följande: 

  • fördelarna med factoring
  • skillnaden mellan att belåna eller sälja fakturor
  • hur du väljer mellan alternativen

Ladda ner artikeln genom att fylla i formuläret.

I samband med att du lämnar dina personuppgifter till Collector kommer vi att spara och behandla dessa i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har finns under Dataskydd.